لحظه بالا بردن جام قهرمانی ژرمن‌های جوان در جام کنفدراسیون ٢٠١٧